Wytwornica azotu SPN

Hits: 7084

Niskociśnieniowe wytwornice azotu SPN bazuje na metodzie „PSA” (Pressure Swing Adsorption)   oddzielając tlen ze skompresowanego powietrza celem otrzymania azotu o wymaganej czystości. Powietrze sprężone do 7 BarG przepływa przez węglowe złoże molekularne absorbujące tlen. Powietrze dostarczane jest do dwóch złóż w cyklu 1.5 minutowym. Sito nie używane w bierzącym procesie jest regenerowane w celu jego użycia w następnym cyklu.
Ten alternatywny system adsorpcji gazu zapewnia wieloletnią możliwość używania złóż węglowych, pod warunkiem, że w zasilającym urządzenie sprężonym powietrzu nie ma oleju, bądź wody. Zabezpieczenie przed wodą zapewnia wysokiej jakości system osuszaczy powietrza.
 
Wytwornice SPN produkcji Gas Injection Worldwide są zdolne do wytworzenia azotu o czystości sięgającej 99.99%. Jednakże dla większości systemów wtrysku z gazem wystarczy czystość azotu na poziomie 98% co ma niemały wpływ na wydajność urządzenia.
Gas Injection Worldwide wybrało system PSA dla wytwornic z serii SPN, ponieważ konkurencyjny system typu membranowego jest wrażliwy na zanieczyszczenia i można otrzymać  gas o wyższej czystości przy dłuższej żywotności złoży.

Rozwiązania i korzyści
Uniwersalność z szerokim zakresem regulowanej czystości oraz wydajności.
Elastyczny – zmienna wydajność i ilość oraz czystość azotu.
Zajmujący małą powierzchnię - seria SPN umieszczone są w wysokiej obudowie zajmującej minimalną przestrzeń podłogi.
Konkurencyjna inwestycja w relacji czas użytkowania i czystość/wydajność.Producent:
Gas Injection

Gas Injection Worldwide Ltd (GIWW) jest czołowym światowym dostawcą systemów wtrysku z gazem (GAM) oraz wtrysku wysokopołyskowego (RTC). Jako niezależna brytyjska firma, tworzący siec dystrybucji, agentów i serwisu technicznego na całym świecie.